23 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

เจ้าหน้าที่

ลำดับชื่อรูปภาพ
1ชื่อ : นางสาวสุพัตรา พยายาม
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
062-5657102
2ชื่อ : นายพีรพล สิงคิบุตร
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :
093-9503710
3ชื่อ : นางสาววรรณภา สีดาโคตร
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแผนงานฯ และความร่วมมือ
เบอร์ติดต่อ :
062-3686846
4ชื่อ : นางสาวสิริมนต์ ทองสุขนอก
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :
091-7873363
5ชื่อ : นางสาววิศรุตรา ไชยสาร
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน
เบอร์ติดต่อ :
095-4951349
6ชื่อ : นางสาววณิชยา ทองทวี
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
061-1211565
7ชื่อ : นางสาวมณีรัตน์ มากมะณี
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน
เบอร์ติดต่อ :
087-1258552
8ชื่อ : นางสาวปริษา ปิติภูวชัย
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
เบอร์ติดต่อ :
081-1659349
9ชื่อ : นางสาวผุสดี สุกเหลือง
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร
เบอร์ติดต่อ :
085-2084800
10ชื่อ : นายอนุชา สายแพง
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวฯ งานปกครอง
เบอร์ติดต่อ :
058-0160191
11ชื่อ : นางรุจิวรรณ พันธ์วิไล
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
064-5304698
12ชื่อ : นางสาวกรวิภา ครองยุทธ
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :
065-2509521
13ชื่อ : นางสาวศศิธร อ่อนโส
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ :
061-6722838
14ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์ แสวงพันธ์
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษาและงานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :
063-7528254
15ชื่อ : นางสาวสุธิดา ผลบุญ
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
065-2610297

You may have missed

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ระแวกะตามข้าวไรซ์เบอร์รี่ Ravae Katam Riceberry Crackers เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยการนำเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาผลิตเป็นแครกเกอร์ และเพิ่มรสชาติของระแวกะตาม(แกงอ่อมปูนา) ซึ่งเป็นเมนูเชิดชูอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์เฉพาะ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยทำมาจากปูนาและพืชผักสมุนไพร ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ที่มีรสชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันที่จำกัดเวลา ขนาด 50 กรัม ราคากล่องละ 20 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100081881951781

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางนุจรี พุฒพิมพ์ หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์