2 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรจำนวน/คน
ผู้บริหาร4
ข้าราชการครู7
พนักงานราชการ3
ครูผู้ช่วย7
ครูพิเศษสอน32
เจ้าหน้าที่15
นักการภารโรง5
พนักงานขับรถ2
ยามรักษาการ2
รวมทั้งหมด77

You may have missed