23 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ โดยจัดการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้

๑. สาขาวิชาช่างยนต์

๒. สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

๓. สาขาวิชาการบัญชี

๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการประกาศจัดตั้ง ให้เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประวัติผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษศูนย์การเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖  นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ               

                             ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์     

ประวัติผู้บริหารวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙     นายพิชิตชัย เครือรัตน์ 

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๖ นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ปัจจุบัน – นายพยนต์ สืบเสน

สถานที่ตั้งวิทยาลัย

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๗๐ หมู่ ๖ ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

เนื้อที่ 71 ไร่ 1 งาน 91.9 ตารางวา

ข้อมูลการติดต่อวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๕ ๑๖๔๑

โทรสาร. ๐ ๔๕๖๕ ๑๖๔๑

เว็บไซต์  www.krtc.ac.th   

email.   krtc045651641@gmail.com

แผนที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ระแวกะตามข้าวไรซ์เบอร์รี่ Ravae Katam Riceberry Crackers เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยการนำเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาผลิตเป็นแครกเกอร์ และเพิ่มรสชาติของระแวกะตาม(แกงอ่อมปูนา) ซึ่งเป็นเมนูเชิดชูอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์เฉพาะ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยทำมาจากปูนาและพืชผักสมุนไพร ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ที่มีรสชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันที่จำกัดเวลา ขนาด 50 กรัม ราคากล่องละ 20 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100081881951781

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางนุจรี พุฒพิมพ์ หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์