7 ตุลาคม 2022

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ผู้บริหาร

1. นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการ 087-8693250
2. นายกมล โคตะมะ รองผู้อำนวยการ081-3214066
4. นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ 083-4698222
5. นายนครินทร์  คำผุยรองผู้อำนวยการ099-4592925

You may have missed