16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ผู้บริหาร

1. นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการ
2. นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ
3. นางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการ
5. นายนครินทร์  คำผุยรองผู้อำนวยการ
6. นายพลวุฒิ แก้วสง่ารองผู้อำนวยการ

You may have missed