4 มิถุนายน 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ผู้บริหาร

1. นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการ 087-8693250
2. นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ 083-4698222
3. นายกมล โคตะมะ รองผู้อำนวยการ081-3214066
5. นายนครินทร์  คำผุยรองผู้อำนวยการ099-4592925
6. นายพลวุฒิ แก้วสง่ารองผู้อำนวยการ

You may have missed