25 พฤษภาคม 2022

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ผู้บริหาร

1. นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการ 087-8693250
2. นางชัญญณัท จันเทพา รองผู้อำนวยการ064-8916993
3. นายกมล โคตะมะ รองผู้อำนวยการ081-3214066
4. นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ 083-4698222

You may have missed