31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

นายกมล โคตะมะ รองผู้อำนวยการ

รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายกมล โคตะมะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed