16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

นายเดช ทองแก้ว ข้าราชการ ครู คศ.3

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นายเดช ทองแก้ว

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายเดช ทองแก้ว

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นายเดช ทองแก้ว

เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นายเดช ทองแก้ว

You may have missed