31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาการบัญชี

1ชื่อ : นางสาวกัลยา สารคุณ (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี)
เบอร์ติดต่อ : 090-9173391
2ชื่อ : นางนุจรี พุฒพิมพ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิ : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
เบอร์ติดต่อ : 081-0657947
3ชื่อ : นางสาวสิริยากร มะณูธรรม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
เบอร์ติดต่อ : 083-7227093
4ชื่อ : นางนิศารัตน์  คำผุย
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : บัญชีบัณฑิต (การบัญชีและการจัดการ)
เบอร์ติดต่อ : 094-3546691

You may have missed