16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

1ชื่อ : นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
2ชื่อ : นายธเนศ   ป้องคำกวย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
3ชื่อ : นายมงคลชัย ทองสุ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
4ชื่อ : นางสาวสุติมา  ลือล้ำ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
5ชื่อ : นายสมชาย  สงวนแก้ว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

You may have missed