31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

1ชื่อ : นายธีรศักดิ์ จังภูเขียว (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
เบอร์ติดต่อ : 084-5108959
2ชื่อ : นายธเนศ   ป้องคำกวย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
เบอร์ติดต่อ : 0863831087
3ชื่อ : นายมงคลชัย ทองสุ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
เบอร์ติดต่อ : 097-1870447
4ชื่อ : นางสาวสุติมา  ลือล้ำ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
เบอร์ติดต่อ : 061-4587273
5ชื่อ : นายสมชาย  สงวนแก้ว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

เบอร์ติดต่อ : 062-3402103

You may have missed