2 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1ชื่อ : นางสาวพนิตชา โพธิสาร (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัญฑิต การจัดการ
เบอร์ติดต่อ : 098-2705297
2ชื่อ : นางสาวนิสาชล  สืบสิมมา
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
วุฒิ : บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)
เบอร์ติดต่อ : 0645286848

You may have missed