31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1ชื่อ : นายธอนชัย อาจพงษา (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคนิคการผลิต วิชาเอก เชื่อมและประสาน
เบอร์ติดต่อ : 061-6901528
2ชื่อ : นางสาวชวัลลักษณ์ คำชมภู
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
เบอร์ติดต่อ : 062-4264609

You may have missed