16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1ชื่อ : นายมรุต นามบุญ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
2ชื่อ : นายกฤษณะ สุภะเกษ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

You may have missed