แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1ชื่อ : นายเกรียงชัย แหวนวงษ์ (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิ : วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์ติดต่อ : 085-1052787
2ชื่อ : นายกฤษณะ สุภะเกษ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 065-8230262

You missed