31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1ชื่อ : นายเกรียงชัย แหวนวงษ์ (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เบอร์ติดต่อ : 085-1052787
2ชื่อ : นายมรุต นามบุญ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
เบอร์ติดต่อ :
095-6106305
3ชื่อ : นายกฤษณะ สุภะเกษ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
เบอร์ติดต่อ : 065-8230262

You may have missed