16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15:30 น. นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วยนายศิวพงศ์ โถบำรุง ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังและนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ผู้ออกแบบและจัดทำมุ้งสนาม ได้เข้ามอบมุ้งสนาม พร้อมทั้งตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศให้กับโรงพยาบาลสนามกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

You may have missed