16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัดเตรียม จอ LED แสดงภาพ เครื่องเสียง และจุดเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัดเตรียม จอ LED แสดงภาพ เครื่องเสียง และจุดเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (แบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์)

You may have missed