31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดศรีสะเกษ จัดเตรียมและติดตั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และจอ LED พร้อมอุปกรณ์เชื่อต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเครื่องเสียงสำหรับการถ่ายทอดภาพและเสียงในการรับฟังพระราโชวาทและถวายพระพรเพื่อ การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

You may have missed