31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวังศรีสะเกษ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

You may have missed