25 พฤษภาคม 2022

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศเรื่อง การติดตามการรับเงินตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการรับเงิน 2,000 บาท หรือกรณีตกหล่น ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา หรืองานการเงินวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564 (เบอร์โทร: 0881207208 ) และสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ตามลิงค์

You may have missed