31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ในปี พ.ศ.2565 ให้เตรียมเอกสาร และส่งหลักฐานที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

You may have missed