31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ขอขอบคุณ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่ได้สนับสนุนสีเเละกระดาษทราย เพื่อใช้ในการเรียน การสอน สาขางานตัวถังเเละสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564

You may have missed