16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 ของภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 ให้เป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ On-line

You may have missed