31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

การปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกงาน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โดมแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วย นางชัญญณัท จันเทพา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเฉลิมพล แก้วพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายกมล โคตะมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุจิตร พิมโคตร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกงานหรือฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงานหรือฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)

You may have missed