2 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เข้าสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

You may have missed