16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง การประมูลร้านค้าโรงอาหาร เพื่อเปิดจำหน่าย อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในวิทยาลัยฯในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง การประมูลร้านค้าโรงอาหาร เพื่อเปิดจำหน่าย อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในวิทยาลัยฯในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

You may have missed