16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

“โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล” คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาท่านใดสนใจส่งการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล

ขออนุญาตแจ้งจากงานประชาสัมพันธ์ – ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มี “โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล” คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาท่านใดสนใจส่งการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1UX0_c-96EC2jGfwpEdtDM3HY3JK8Opp3?fbclid=IwAR0VAtixVv076Fx-dQdrT_R3J44puGsblQfe2hkR4L6c5eU5qQrQ4OQVT0M

You may have missed