31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายนครินทร์ คำผุย เนื่องในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ด้วยความยินดียิ่ง

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจาก

วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ

นายนครินทร์ คำผุย เนื่องในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ด้วยความยินดียิ่ง

You may have missed