31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

You may have missed