16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรระศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางชัญญัท จันเทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม นายกมล โคตะมะ นายนครินทร์ คำผุย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๕ และงานปกครองพร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา

You may have missed