16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

สภากาชาดไทยเข้ารับการบริจาคโลหิต

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น.

นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายกมล โคตะมะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการบริจาคเลือดร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษสภากาชาดไทยเข้ารับการบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed