31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบหกปีลูปันเวิร์คช็อปประเทศไทย

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายนครินทร์ คำผุย รองผู้อำนวยการ นายกมล โคตะมะ รองผู้อำนวยการ
นายเดช ทองแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบหกปีลูปันเวิร์คช็อปประเทศไทย และพิธีเปิดการอบรมครู EPIP ในรูปแบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Dingtalk)
ณ ห้องประชุมหกโป๋ห่าย วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจิน (ประเทศจีน) และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

You may have missed