31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

การประชาสัมพันธ์นำเสนอรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากบริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายนครินทร์ คำผุย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุจิตร พิมโคตร หัวหน้างานทวิภาคี นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการรับฟังการประชาสัมพันธ์นำเสนอรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากบริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) พร้อมรับสมัครคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำการศึกษา 2565 เทอม 2 ณ อาคารปฎิบัติการตึก1 ชั้นที่ 4

You may have missed