31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

โครงงานวิทยาศาสร์อาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำเส้นขนมจีนเส้นสดไข่ผำ

ปัจจุบันการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญมาก การเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอีกทางเลือกของผู้บริโภค นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จึงได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำเส้นขนมจีนเส้นสดไข่ผำ โดยมีแนวคิดนำไข่ผำ ที่เป็นพืชในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณที่หลากหลาย ซึ่งมีโปรตีนสูง โดยปริมาณโปรตีนคล้ายคลึงกับถั่วเหลือง ซึ่งสูงกว่าไข่และเนื้อ อัดแน่นไปด้วยสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้า 3 จนทำให้นักโภชนาการมองว่า “ไข่ผำ” เป็นซูเปอร์ฟู้ดนำมาศึกษาประยุกต์ทำเส้นขนมจีนเส้นสดไข่ผำ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เป็นการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าในท้องถิ่น และ ตอบสนองต่อความต้องการของอาหารเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง

You may have missed