16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

บริษัท คัลเลอร์ คอมเมิร์ช จำกัด ได้การสนับสนุนปีนพ่นสีให้แก่ ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วย นางชัญญณัท จันเทพา นายนครินทร์ คำผุย นายกมล โคตะมะ นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ นายเดช ทองแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ เข้ารับอุปกรณ์การเรียน การสอน จากบริษัท คัลเลอร์ คอมเมิร์ช จำกัด ได้มีการสนับสนุนปีนพ่นสีให้แก่ ชมรมวิชาชีพ

เทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ ซึ่งเป็นวัสดุที่นำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้านงานสีรถยนต์ ในรายวิชางานพ่นสีรถยนต์ ของแผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ และฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน นักศึกษา

ได้รับปืน จำนวน ๓ ตัว มูลค่าตัวละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐ บาท

You may have missed