16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ได้จัด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยมี นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี เป็นประธานเปิดโครงการ ในครั้งนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วย นางชัญญณัท จันเทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ นำนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบ ของประเทศชาติ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ณ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed