31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วันที่ 20 กันยายน 2565 นำเสนอข้อมูลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับคณะติดตาม คุณภาพการดำเนินโครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปsแกsม ZOOM MEETING ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

You may have missed