31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายเฉลิมพล แก้วพรหม นายนครินทร์ คำผุย รองผู้อำนวยการและคณะครู ได้เดินทางมาส่งนางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

วันจันทร์ที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

>> วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายเฉลิมพล แก้วพรหม นายนครินทร์ คำผุย รองผู้อำนวยการและคณะครู ได้เดินทางมาส่งนางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เข้าไหว้พระพุทธรูป สักการะพระวิษณุกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ร่วมต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

You may have missed