31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนตามตัวชี้วัดหลักการขอวิทยฐานะ ว 9/2564 และว 10/2564

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

>> วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายเฉลิมพล แก้วพรหม นายกมล โคตะมะ นายนครินทร์ คำผุย รองผู้อำนวยการ นำข้าราชการครู ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนตามตัวชี้วัดหลักการขอวิทยฐานะ ว 9/2564 และว 10/2564 โดยมีวิทยากร นายพรรษา ฉายกล้า ตำแหน่ง คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับวิทยฐานะ ก.ค.ศ และ นายไพศาล บุญลับ ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed