31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
เรื่อง ประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
บ้านเดี่ยว ๒ ขั้น ๒- หลัง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may have missed