2 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น ๒๐ หลัง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันหรารม จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น ๒0 หลัง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตำบลตูน
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

You may have missed