31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น ๒. หลัง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น ๒. หลัง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)

You may have missed