31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

?ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา วัน

?ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานบุคลากร
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1QHCBv-Oof75UVZNZEMfNCXSNQl0u8LT5/view?usp=share_link

You may have missed