31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 ขอให้ท่านผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เข้าสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น 4 ห้อง 2403 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed