1 เมษายน 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ร่วมต้อนรับ ท่านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ร่วมต้อนรับ ท่านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษและเป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าครององค์สมเด็จพุทธชยันตรีศรีศากยมุนี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ พร้อมให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ให้มีคุณภาพ ทั้งด้าน คุณธรรม วิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต
มีผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

You may have missed