31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may have missed