31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

บริษัท พีรุ่งเรืองบริการ กรุ๊ป จำกัด และนางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าเยี่ยมชม แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ และสาขาวิชางานยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 13 มีนาคม 2566
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มอบหมายให้ นายเฉลิมพล แก้วพรหม นายกมล โคตะมะ นายนครินทร์ คำผุย นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการ คณะข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์ ต้อนรับ บริษัท พีรุ่งเรืองบริการ กรุ๊ป จำกัด และนางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าเยี่ยมชม แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ และสาขาวิชางานยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อร่วมพัฒนาทักษะวิชาชีพ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียน การสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed