31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นัการภารโรง

📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักการภารโรงวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดดังแนบ

You may have missed