16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

📣ประกาศวิทยาลัยเทศนิคกันทรารมย์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ⏰รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

You may have missed