16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งทึ่ 9 ภายใต้ห้วข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” ในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมตรวจสุขภาพ โดยมี นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งทึ่ 9 ภายใต้ห้วข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” ในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมตรวจสุขภาพ โดยมี นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

You may have missed