16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นำโดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เป็นประธานในการประชุม และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรามรมย์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นำโดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เป็นประธานในการประชุม และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรามรมย์

You may have missed