16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มอบหมายให้ นางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญ และปฐมนิเทศ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มอบหมายให้ นางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญ และปฐมนิเทศ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

You may have missed