16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มอบหมายให้ นายนครินทร์ คำผุย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animations) ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่งานอาชีพในอนาคตได้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มอบหมายให้ นายนครินทร์ คำผุย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animations) ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่งานอาชีพในอนาคตได้

You may have missed