23 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567
📌วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ #สมัครเรียน
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครเรียนได้ที่ ห้องงานทะเบียนตึกวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 08.00น. – 16.00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
>>> เอกสารประกอบการสมัคร 📄<<<
สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 แผ่น
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 แผ่น
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 แผ่น
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 แผ่น
ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7 ) จำนวน 1 แผ่น
ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 แผ่น
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
#ระดับที่เปิดสอน
👉 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่าแผนกวิชาที่เปิดสอน
👉ประเภทอุตสาหกรรม
📌สาขาวิชาช่างยนต์
📌สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า
📌สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
📌สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
📌สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
📌สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
👉ประเภทพาณิชยกรรม
📌สาขาวิชาการบัญชี
📌สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📌สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
👉 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าภาคปกติ
👉ประเภทอุตสาหกรรม
📌สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
📌สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
📌สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
📌สาขาวิชาไฟฟ้า
📌สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
📌สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
👉ประเภทพาณิชยกรรม
📌สาขาวิชาการบัญชี
📌สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
📌สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
#สวัสดิการ ระดับ ปวช.
📍 ปวช. เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม
📍 หนังสือเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
📍 อุปกรณ์การเรียนฟรี
📍 ชุดนักเรียน ฟรี
📍 มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ).
📍 มีทุนการศึกษา
#สวัสดิการ ระดับ ปวส.
📍 มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ).
📍 มีทุนการศึกษา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎️ 045-651641 (วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์)
099-0736941 (งานทะเบียน)

You may have missed

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ระแวกะตามข้าวไรซ์เบอร์รี่ Ravae Katam Riceberry Crackers เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยการนำเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาผลิตเป็นแครกเกอร์ และเพิ่มรสชาติของระแวกะตาม(แกงอ่อมปูนา) ซึ่งเป็นเมนูเชิดชูอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์เฉพาะ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยทำมาจากปูนาและพืชผักสมุนไพร ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ที่มีรสชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันที่จำกัดเวลา ขนาด 50 กรัม ราคากล่องละ 20 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100081881951781

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางนุจรี พุฒพิมพ์ หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์